Light mode Dark mode
https://chalothorn.com/%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4/

[Excel] แปลงตัวเลขเป็น จำนวนเงินที่เขียนด้วยภาษาไทย

งานที่ผมเคยเจออยู่บ่อย ๆ ในการแปลงตัวเลขเป็นจำนวนเงินที่เขียนด้วยภาษาไทย โดยเฉพาะเวลาจะเปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา เพราะต้องทำใบชำระค่าลงทะเบียนเรียน ถ้าจะให้มานั้นพิมพ์เองก็คงไม่ไหว ทั้งช้า เ...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..