Light mode Dark mode

Chalothorn'Blog

Travel, IT, Mindset, Lifestyle, Learning.

Certificate

เกียรติบัตรของผมจะอัพเดทเรื่อยๆ ซึ่งผมจะเก็บไว้บน Google Drive หากเราเก็บไว้ในแฟ้ม วันใดวันหนึ่งเอกสารเกิดความเสียหายที่คาดไม่ถึง เราไม่สามารถย้อนกลับไปรับหรือเอาเกียรติบัตรนั้นคืนมาได้ ผมเลยเก็บไว้ใน GoogleDrive จะได้ปลอดภัยและง่ายต่อการนำมาใช้งาน

loading, please wait..

loading, please wait..