Light mode Dark mode
https://chalothorn.com/%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-line-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

เหตุผลที่ไม่ควรใช้ Line ติดต่องานที่สำคัญ

การใช้ Line ติดต่อในการทำงานที่สำคัญเร่งด่วน และเหตุผลที่ผมไม่ค่อยชอบเข้ากลุ่มไลน์ (caseนี้จะยกเว้นในกรณีที่ติดต่อผมอยู่ได้ทางเดียวนะ) Line มันคือเครื่องมือสื่อสารที่เน้นเอาไว้แชท หรือแจ้งอะไ...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..