Light mode Dark mode

Chalothorn'Blog

Travel, IT, Mindset, Lifestyle, Learning.

การตั้งรหัสผ่านของ MySQL ใน XAMPP

ปกติเมื่อเราใช้งาน xampp เดิมๆ จะไม่มีรหัสผ่านให้ เราต้องทำการตั้งเอง

กำหนดรหัสผ่านให้กับ MySQL มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิด XAMPP control panel ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Shell ทางด้านขวา จะได้โปรแกรมในรูปแบบ command line (หน้าจอดำๆ) ขึ้นมา

2. พิมพ์คำสั่งลงไปตามนี้

mysqladmin --user=root password "12345"

ตรง password “รหัสที่ต้องการ” ในที่นี้ผมใส่ 12345

3. จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Config แล้วเลือก ชื่อว่า phpMyAdmin (config.inc.php)

4. มองหาบรรทัดที่ 19 และ 21 โดยเปลี่ยน

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';

แก้เป็น

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';

แล้วให้ใส่รหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ในข้อ 2

  $cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; 

แก้เป็น

 $cfg['Servers'][$i]['password'] = '12345'; 

เสร็จแล้วครับ กับขั้นตอนการสร้างรหัสผ่านให้ Mysql ใน XAMPP
อย่าลืมกดบันทึกไฟล์นี้ ด้วยครับ

Chalothorn Kosakul

ทำงานด้านไอที เขียนโปรแกรม ชอบท่องเที่ยว และสนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นคนพูดน้อย (อ่าน ฟัง เขียน และคิดมากกว่าพูด)

loading, please wait..

loading, please wait..